ΕXARCHIA

A UNIQUE BLEND OF HOSPITALITY AND GREEK CULINARY EXPERIENCE

In the 19th cen­tu­ry, Exarchia was called “Pythara­ka”, due to the many jar work­shops that were locat­ed here. The name “Exarchia” was lat­er bor­rowed from a busi­ness­man Exar­chos, who suc­ceed­ed by his intense com­mer­cial activ­i­ty and suc­cess on Themis­tok­leous Street to stig­ma­tized the locals.

 They are locat­ed between Kolon­a­ki and Alexan­dras Avenue, bet­ter known as the stu­dent area of ​​Athens. The area has a lot to offer and com­bines the old, the alter­na­tive and the mod­ern, all in a bohemi­an envi­ron­ment. They are famous for their bars, friend­ly and qui­et cafes and many pub­lish­ing hous­es and bookstores .

It is, as the locals say, “a liv­ing neigh­bor­hood” with ener­gy and colors.

Exarchia emerged among the 23 coolest neigh­bor­hoods in Europe for 2017, and in fact in 9th place. The cri­te­ria were cul­ture, cre­ativ­i­ty and whether these neigh­bor­hoods can cre­ate trends.

BUILDING

Mavromichalis

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit.

Num­bers of Apart­ments: 26

Num­bers of Retail: 1

Apart­ments from 20 — 50 sqm

Address: Mavromichali 60

EQUIPMENT OF THE BUILDING
CCTV secu­ri­ty cam­eras in pub­lic areas

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Fre­quent clean­ing and dis­in­fec­tion of com­mon areas

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Laun­dry Room

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Lounge Room

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Fast Inter­net everywhere

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Easy access to universities

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Bus stop and Metro

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Stor­ages

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

BUILDING

Askli­p­i­ou

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit.

Num­bers of Apart­ments: 21

Num­bers of Retail: 1

Apart­ments from 20 — 50 sqm

Kef­falinias 47

EQUIPMENT OF THE BUILDING
CCTV secu­ri­ty cam­eras in pub­lic areas

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Fre­quent clean­ing and dis­in­fec­tion of com­mon areas

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Laun­dry Room

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Lounge Room

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Fast Inter­net everywhere

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Easy access to universities

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Bus stop and Metro

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.

Stor­ages

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit. Aenean com­mo­do ligu­la eget dolor.